Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Psychologii

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
  Wydział Psychologii
  Ocena: wyróżniająca
 • Uniwersytet Gdański
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  Wydział Nauk Społecznych
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  Wydział Filozoficzny
  Ocena: pozytywna
 • Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Łódzki
  Wydział Nauk o Wychowaniu
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Opolski
  Wydział Historyczno-Pedagogiczny
  Ocena: negatywna
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  Wydział Pedagogiki i Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Warszawski
  Wydział Psychologii
  Ocena: pozytywna
 • Uniwersytet Wrocławski
  Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
  Ocena: pozytywna
 • Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu
  Wydział Psychologii
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  Wydział Psychologii
  Ocena: brak danych

Wideoteka akademicka

Konferencja „INFOSKOP 2008”, wystąpienie Davida Bentleya, Grafton Recruitment

Ostatnio dodane publikacje

Artykuły prasowe

Referaty i eseje


Link do http://www.wwsi.edu.pl/